Novinky Chata  Dřevěný kostelík Akce  Aktivity Galerie Partneři  Kontakt
english versionHistorie chaty Prašivá

Hora Prašivá byla po staletí významným poutním místem, za což vděčí dřevěnému kostelíku z roku 1640. Od té doby se na Prašivé konaly mše a poutě. Od roku 1891 se k nim přidala shromáždění - tzv. "Tábory lidu". Na tato shromáždění přicházely řečnit i takové osobnosti jako např. poslanci zemského sněmu slezského. Poutě a tábory lidu přitahovaly obyvatelstvo z dalekého okolí a těšily se mimořádné návštěvnosti. Historické prameny zmiňují až 8000 poutníků na jedné pouti.
 Skutečnost, že na Prašivé stojí od roku 1921 turistická chata, je výsledkem snahy českých vlastenců a mísních patriotů, kteří tím čelili expandujícímu německému spolku "Beskidenvereinu". V prvopočátcích organizované beskydské turistiky na sklonku 19. století započali Němci s budováním turistických útulen. Zatímco provozovali horské chaty na Lysé hoře, Bílém Kříži, Javorovém, Čantorii a jinde, Češi se museli scházet v podhůří.
Myšlenka budování českých turistických chat se poprvé zrodila ve vlasteneckém spolku "Snaha" v Těšíně. Prvnímy propagátory české organizované turistiky byli MUDr. Augustín Peter, Vít Valuch a farář Jan Ježíšek. V průběhu roku 1895 se v Těšíně utvořila "Turistická jednota" a záhy poté na Morávce byl založen "Beskydský spolek". Oba spolky začaly s vyznačováním prvních cest, zajišťováním noclehů a zpracovávaly pokyny pro horskou turistiku. O založení českého turistického spolku bylo rozhodnuto při příležitosti pořádání hospodářské a průmyslové výstavy v eoce 1910 v Dobré. Následně se 1.září 1910 konala první schůzka "Beskydské jednoty slezské" se sídlem v Raškovicích. Jejím předsedou byl zvolen továrník a raškovický starosta Josef Adámek. Jednota si mimo jiné stanovila, že na Prašivé vybuduje turistickou chatu. Prosadila tak deset let zamýšlený záměr Dr.Kordače, který jednal v roce 1899 o zakoupení pozemku na Prašivé v blízkosti kostelíka. Potřebnou parcelu se ovšem podařilo odkoupit až v roce 1912.
První plán vypracoval architekt Joža Dvořák. Náklady na stavbu neměly přesáhnout 23.000 rakouských korun. Výstavba však nebyla realizována, poněvadž vypukla válka a většina aktivistů odešla na frontu. Krátce po válce, po vzniku ČSR jednota přesídlila z Raškovic do Frýdku. Dne 17. prosince 1919 se sešlo 19 členů, ti změnili stanovy a zvolili nový výbor. Zároveň byl zvolen nový předseda jednoty i s novým názvem "Pobeskydská jednota slezská". Předsedou se stal Jan Valeček (jeho portrét visí v restaurační části chaty), dřívější přednosta okresního soudu, pozdější vrchní soudní rada v Moravské Ostravě. Jan Valeček byl nadšeným lyžařem a turistou. Právě on znovu inicioval výstavbu první české turistické chaty na slezské straně Moravskoslezských Beskyd, a to na Prašivé, neboť tam byl k dispozici pozemek. Známý místecký stavitel Jaro Čermák vyhotovil nový projekt chaty. Stavba byla zahájena 11.dubna 1921 a již na podzim 2.října téhož roku předali chatu k užívání. Je neuvěřitelné, že chata v hodnotě 273.300 Kčs byla postavena za půl roku. O její výstavbu se zasloužili kromě okolních obcí, peněžních ústavů a státních lesů také soukromé osoby a stovky drobných dárců. Sám prezident Masaryk, jako člen Pohorské jednoty Radhošť, přispěl 5.000 korunami. Prvním nájemcem chaty na Prašivé se stal známý hostinský pan Tesárek.


zpět     nahoru     domů     tisk


Všechna práva vyhrazena / ©2018 Martin Stiller / admin / realizace nextWEB